Witamy na stronie naszej parafii

2014.05.11 - 4 niedziela Wielkanocna

4 niedziela Wielkanocna

 

EWANGELIA

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.

(J 10,1-10)Wiele głosów słyszymy wokół. Głos Jezusa. Głos mediów. Głos lęku. Głos własnego interesu. W czyj głos najczęściej się wsłuchujemy? Czyj głos brzmi dla nas swojsko i miło, a czyj obco i zniechęcająco? Żeby znać głos Jezusa, trzeba Go słuchać. Możemy Go nie rozumieć - ale nie przestawajmy Go słuchać. Bo jak Go rozpoznamy, gdy będzie nas wołał? On mówi do nas przez Pismo Święte, liturgię, nauczanie Kościoła, modlitwę. Nie marnujmy okazji!

--- --- ---

Ogłoszenia duszpasterskie 11.05.2014 1. Trwa miesiąc maj, miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych. W dni powszednie nabożeństwa majowe pół godziny przed wieczorną Mszą świętą czyli o godzinie 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.

 

  • W najbliższy czwartek (z racji bierzmowania) nabożeństwo majowe wyjątkowo o godzinie 16.00

 

 

 1. Dziś przeżywamy w naszej wspólnocie Uroczystość Pierwszej Komunii świętej.

  Nabożeństwo majowe dla dzieci pierwszokomunijnych rozpocznie się o 15.00.
  Po nim rozdanie pamiątkowych obrazków i wspólne zdjęcie

 2. W Białym tygodniu dzieci pierwszokomunijne spotykają się na nabożeństwach majowych codziennie (oprócz czwartku) o godz. 17.30.
  Po nich bezpośrednio Msza święta z udziałem tych dzieci.

  W czwartek Msza Święta (w Białym Tygodniu) dla dzieci pierwszokomunijnych wyjątkowo o godzinie 15.30. Po Mszy Świętej (o godzinie 16.00) rozpocznie się nabożeństwo majowe

 3. We wtorek podczas mszy wieczornej – nabożeństwo fatimskie.

 4. W czwartek podczas mszy o godzinie 17.00 ks. Biskup Ignacy Dec udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania.

  Po zakończonym bierzmowaniu młodzież, świadków i gości zapraszamy do ogrodu na wspólne świętowanie wraz z księdzem biskupem i towarzyszącym zespołem muzycznym naszych kleryków Świdnickiego Seminarium Duchownego

 • Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 16.00

 • Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich świadków w środę od godziny 17.00

 • Rodzice, którzy przygotują ciasta na spotkanie po bierzmowaniu proszeni są o dostarczenie ich w środę od godz. 18.30 do godz 19.00 do Domu Parafialnego.

 1. W czwartek nie będzie Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18.00. Intencja wcześniej zamówiona na godzinę 18.00 zostanie odprawiana w czwartek o godzinie 17.00 podczas Mszy Świętej w czasie której młodzież przyjmie sakrament bierzmowania.

 2. Spotkanie organizacyjne przed bierzmowaniem dla Rady Duszpasterskiej odbędzie się jutro (w poniedziałek) po wieczornej Mszy Świętej

 3. Za tydzień w niedzielę po każdej Mszy zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na potrzeby WSD Diecezji Świdnickiej.

  Prosimy o zorganizowanie tej zbiórki następujące grupy parafialne:

   7.30 – Żywy Różaniec,

   10.00 – Bractwo św. Józefa,

   11.30 – Rada duszpasterska

   13.00 – Odnowa w Duchu Świętym,

   17.00 – Katecheci

   21.00 – Ministranci

 4. Do końca sierpnia w każdą niedzielę będzie odprawiana Msza Święta o godzinie 21.00

 5. 12-ta Strzegomska Drużyna Harcerska „Jastrzębie” z Związku Harcerstwa Polskiego informuje, że prowadzi nabór do drużyny i zaprasza wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki (w wieku od 10 do 15 lat) w najbliższą sobotę (17 maja) na spotkanie przy kościele pw. Najświętszego Zbawiciela Świata o godzinie 11.30

 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Są nowe numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego. Można również nabyć pamiątki z okazji Pierwszej Komunii Świętej.

   

 7. Zapowiedzi przedślubne:

zapowiedź druga:

 • Krystian KAZIMIERCZAK ze Strzegomia i Ewa KUCZERKA z Granicznej

 • Adam MATUSZAK ze Strzegomia i Sonia KONDZIAŁKA ze Szczawna – Zdrój

 • Tomasz PACZOS i Sylwia BIZOŃ – oboje ze Strzegomia

 • Tomasz TARANEK i Kornelia RUTECKA – oboje ze Strzegomiazapowiedź trzecia:

 • Arkadiusz HUCAŁ ze Strzegomia i Anna KOPCIUCH z Międzyrzecza

 

--- --- ---

Nasza troska duchowa i materialna o kapłanów

List Biskupa Świdnickiego na IV Niedzielę Wielkanocy
„Niedzielę Dobrego Pasterza”

Drodzy Bracia Kapłani, Siostry Zakonne, umiłowani Diecezjanie!

Przeżywamy Okres Wielkanocy, podczas którego wielbimy pośród nas  zmartwychwstałego Jezusa. Nasz Pan przychodzi do nas, podobnie jak przychodził do swoich Apostołów, by przynieść nam dar Bożego pokoju, dar odpuszczenia grzechów, a przede wszystkim dar Ducha Świętego. Czyni to wszystko po to, jak sam mówi do nas w dzisiejszej Ewangelii, „aby owce miały życie i miały je w obfitości”. W dzisiejszą, IV Niedzielę Wielkanocną, patrzymy na zmartwychwstałego Chrystusa jako na Dobrego Pasterza, który został nam przysłany przez Boga Ojca,  aby nas prowadzić do źródła prawdziwego i pełnego życia.

Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna także Tydzień Modlitw za powołanych do służby Bożej w Kościele oraz Tydzień Modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tegoroczny Tydzień przeżywany jest w sposób szczególny, zwłaszcza w Polsce, w atmosferze dziękczynienia za dar kanonizacji Jana Pawła II, wielkiego Polaka, ale przede wszystkim wielkiego Pasterza Kościoła.

1. Św. Jan Paweł II wzywa nas do modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Św.  Jan Paweł II wiedział doskonale, że nowi pracownicy  Winnicy Pańskiej są przede wszystkim darem Boga i że kolebką powołań kapłańskich bywa najczęściej dobra, chrześcijańska rodzina.

Podczas kanonizacji bł. Jana Pawła II, Ojciec Święty Franciszek nazwał polskiego papieża „Papieżem rodziny”. W tym kontekście wymownie brzmią słowa św. Jana Pawła II zamieszczone w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis: „Szczególne wezwanie kieruję do rodzin: niech rodzice, a zwłaszcza matki, umieją hojnie ofiarowywać Panu swoich synów, których On powołuje do kapłaństwa, niech towarzyszą im z radością na drodze ich powołania, świadomi, że pomnażają i pogłębiają w ten sposób swą płodność jako chrześcijanie i członkowie Kościoła i mogą w pewnym sensie zaznać szczęścia, które stało się udziałem Dziewicy-Matki Maryi: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona» (Łk 1, 42)” (PDV, nr 82).

Natomiast do młodych, we wspomnianej adhortacji, zwrócił się z gorącym apelem: „Bądźcie bardziej podatni na głos Ducha, w głębi waszych serc zechciejcie usłyszeć wielkie wezwania Kościoła i ludzkości, nie lękajcie się otworzyć waszych dusz na powołanie Chrystusa Pana, umiejcie dostrzec pełne miłości spojrzenie, jakim was ogarnia, z entuzjazmem odpowiedzcie na propozycję naśladowania Go całym życiem” (PDV, nr 82).

2. Wezwanie do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za powołanych do służby Bożej w Kościele świdnickim

Drodzy diecezjanie! Jako pasterz Kościoła świdnickiego chciałbym powyższe słowa św. Jana Pawła II powtórzyć zarówno młodym naszej diecezji, ich rodzinom, jak i wszystkim diecezjanom. To także tu, w diecezji świdnickiej, potrzeba nam nowych kapłanów, nowych sióstr zakonnych, powołanych przez Pana, aby w sposób szczególny byli znakiem Jego miłości, objawianej w posłudze słowa, sakramentów świętych, posłudze pasterskiej i posłudze miłosierdzia.

Dziś, z racji rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o powołania, proszę szczególnie o modlitwę za wszystkich powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.

Polecam również waszym modlitwom 11 diakonów naszego Seminarium, którzy w sobotę 24 maja o godz. 10.00 w katedrze świdnickiej przyjmą święcenia prezbiteratu. Serdecznie zapraszam na tę uroczystość.

Pragnę przy tej okazji w imieniu własnym oraz w imieniu Księdza Rektora, Księży Przełożonych i Kleryków naszego Seminarium w Świdnicy, wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarą wspierają świdnicki „dom powołanych”. Dziękuję księżom proboszczom i wikariuszom, siostrom zakonnym, katechetom, członkom Towarzystwa Przyjaciół oraz diecezjanom i dobrodziejom za wszelką dobroć okazaną tej szczególnej wspólnocie, będącej „źrenicą oka” naszego Kościoła.

3. Troska rodziny diecezjalnej o kapłanów seniorów

W Niedzielę Dobrego Pasterza wspomnijmy  również wszystkich duszpasterzy, których spotkaliśmy na drodze naszego życia; tych, którzy udzielali nam sakramentów świętych, którzy nas katechizowali. Wielu kapłanów, którzy ciężko pracowali w duszpasterstwie, jest już w podeszłym wieku; są schorowani i zmęczeni. Dlatego Drodzy Diecezjanie, proszę Was o modlitwę za tych wszystkich kapłanów, którzy służyli przez wiele lat na terenie naszej diecezji, a dziś przeszli na kapłańską emeryturę.

Pragnę przypomnieć, że kapłani wiek emerytalny osiągają po skończeniu 75. roku życia. Warto nadmienić, że do 1989 roku duchowni nie mieli możliwości korzystania z ubezpieczenia społecznego, dlatego sytuacja materialna wielu z nich jest trudna. Dlatego jako jedna rodzina, której na imię Diecezja Świdnicka, musimy wspólnie zatroszczyć się o naszych drogich kapłanów emerytów.

Wyrazem naszej troski o kapłanów seniorów jest Dom Księży Emerytów w Świdnicy, znajdujący się przy ulicy Kotlarskiej 17, wyremontowany staraniem duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji. Remont budynku przeprowadzono ze środków własnych diecezji świdnickiej oraz z ofiar składanych przez wszystkich księży pracujących na jej terenie. Pragnę wam, Drodzy Kapłani i Diecezjanie, podziękować za ofiary, które już przeznaczyliście na ten cel i które pragniecie przeznaczyć w przyszłości.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry! W tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia naszej diecezji. Dziękujemy Bogu za wszystkie liczne dzieła, jakie udało nam się zrealizować w naszym świdnickim Kościele. Doświadczyliśmy przez te lata licznych znaków Bożej Opatrzności i Bożej łaski, a także ludzkiej życzliwości i hojności. Prośmy więc także w dzisiejszą niedzielę, by Jezus zmartwychwstały był dla nas dalej Dobrym Pasterzem, a my, byśmy byli jak najlepszymi Jego owcami, by napełniał nas obfitymi darami Ducha Świętego na chwałę Boga i pożytek ludzi. Amen.

 

Wasz biskup
Ignacy Dec

4 niedziela Wielkanocna

 

EWANGELIA

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.

(J 10,1-10)

 

Wiele głosów słyszymy wokół. Głos Jezusa. Głos mediów. Głos lęku. Głos własnego interesu. W czyj głos najczęściej się wsłuchujemy? Czyj głos brzmi dla nas swojsko i miło, a czyj obco i zniechęcająco? Żeby znać głos Jezusa, trzeba Go słuchać. Możemy Go nie rozumieć - ale nie przestawajmy Go słuchać. Bo jak Go rozpoznamy, gdy będzie nas wołał? On mówi do nas przez Pismo Święte, liturgię, nauczanie Kościoła, modlitwę. Nie marnujmy okazji!

---  ---  ---

Ogłoszenia duszpasterskie 11.05.2014

 

1.                  Trwa miesiąc maj, miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych. W dni powszednie nabożeństwa majowe pół godziny przed wieczorną Mszą świętą czyli o godzinie 17.30,
a w niedziele o godz. 16.30.

•         W najbliższy czwartek (z racji bierzmowania) nabożeństwo majowe wyjątkowo o godzinie 16.00

1.                  Dziś przeżywamy w naszej wspólnocie Uroczystość Pierwszej Komunii świętej.

Nabożeństwo majowe dla dzieci pierwszokomunijnych rozpocznie się o 15.00.
Po nim rozdanie pamiątkowych obrazków i wspólne zdjęcie

2.                  W Białym tygodniu dzieci pierwszokomunijne spotykają się
na nabożeństwach majowych codziennie (oprócz czwartku) o godz. 17.30.
Po nich bezpośrednio Msza święta z udziałem tych dzieci.

W czwartek Msza Święta (w Białym Tygodniu) dla dzieci pierwszokomunijnych wyjątkowo o godzinie 15.30. Po Mszy Świętej
(o godzinie 16.00) rozpocznie się nabożeństwo majowe

3.                  We wtorek podczas mszy wieczornej – nabożeństwo fatimskie.

4.                  W czwartek podczas mszy o godzinie 17.00 ks. Biskup Ignacy Dec udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania.

Po zakończonym bierzmowaniu młodzież, świadków i gości zapraszamy
do ogrodu na wspólne świętowanie wraz z księdzem biskupem
i towarzyszącym zespołem muzycznym naszych kleryków Świdnickiego Seminarium Duchownego

•        Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 16.00

•        Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich świadków w środę
od godziny 17.00

•        Rodzice, którzy przygotują ciasta na spotkanie po bierzmowaniu proszeni są o dostarczenie ich w środę od godz. 18.30 do godz 19.00  do Domu Parafialnego.

1.                  W czwartek nie będzie Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18.00. Intencja wcześniej zamówiona na godzinę 18.00 zostanie odprawiana w czwartek
o godzinie 17.00 podczas Mszy Świętej w czasie której młodzież przyjmie sakrament bierzmowania.

2.                  Spotkanie organizacyjne przed bierzmowaniem dla Rady Duszpasterskiej odbędzie się jutro (w poniedziałek) po wieczornej Mszy Świętej

3.                  Za tydzień w niedzielę po każdej Mszy zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na potrzeby WSD Diecezji Świdnickiej.

Prosimy o zorganizowanie tej zbiórki następujące grupy parafialne:

7.30 – Żywy Różaniec,

10.00 – Bractwo św. Józefa,

11.30 – Rada duszpasterska

13.00 – Odnowa w Duchu Świętym,

17.00 – Katecheci

21.00 – Ministranci

4.                  Do końca sierpnia w każdą niedzielę będzie odprawiana Msza Święta
o godzinie 21.00

5.                  12-ta Strzegomska Drużyna Harcerska „Jastrzębie” z Związku Harcerstwa Polskiego informuje, że prowadzi nabór do drużyny i zaprasza wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki (w wieku od 10 do 15 lat) w najbliższą sobotę (17 maja) na spotkanie przy kościele pw. Najświętszego Zbawiciela Świata o godzinie 11.30

6.                  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Są nowe numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego. Można również nabyć pamiątki z okazji Pierwszej Komunii Świętej.

 

7.                  Zapowiedzi przedślubne:

            zapowiedź druga:

•        Krystian KAZIMIERCZAK ze Strzegomia i Ewa KUCZERKA z Granicznej

•        Adam MATUSZAK ze Strzegomia i Sonia KONDZIAŁKA ze Szczawna – Zdrój

•        Tomasz PACZOS i Sylwia BIZOŃ – oboje ze Strzegomia

•        Tomasz TARANEK i Kornelia RUTECKA – oboje ze Strzegomia

 

            zapowiedź trzecia:

•        Arkadiusz HUCAŁ ze Strzegomia i Anna KOPCIUCH z Międzyrzecza

 

---  ---  ---

Nasza troska duchowa i materialna o kapłanów

List Biskupa Świdnickiego na IV Niedzielę Wielkanocy
„Niedzielę Dobrego Pasterza”

Drodzy Bracia Kapłani, Siostry Zakonne, umiłowani Diecezjanie!

Przeżywamy Okres Wielkanocy, podczas którego wielbimy pośród nas  zmartwychwstałego Jezusa. Nasz Pan przychodzi do nas, podobnie jak przychodził do swoich Apostołów, by przynieść nam dar Bożego pokoju, dar odpuszczenia grzechów, a przede wszystkim dar Ducha Świętego. Czyni to wszystko po to, jak sam mówi do nas w dzisiejszej Ewangelii, „aby owce miały życie i miały je w obfitości”. W dzisiejszą, IV Niedzielę Wielkanocną, patrzymy na zmartwychwstałego Chrystusa jako na Dobrego Pasterza, który został nam przysłany przez Boga Ojca,  aby nas prowadzić do źródła prawdziwego i pełnego życia.

Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna także Tydzień Modlitw za powołanych do służby Bożej w Kościele oraz Tydzień Modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tegoroczny Tydzień przeżywany jest w sposób szczególny, zwłaszcza w Polsce, w atmosferze dziękczynienia za dar kanonizacji Jana Pawła II, wielkiego Polaka, ale przede wszystkim wielkiego Pasterza Kościoła.

1. Św. Jan Paweł II wzywa nas do modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Św.  Jan Paweł II wiedział doskonale, że nowi pracownicy  Winnicy Pańskiej są przede wszystkim darem Boga i że kolebką powołań kapłańskich bywa najczęściej dobra, chrześcijańska rodzina.

Podczas kanonizacji bł. Jana Pawła II, Ojciec Święty Franciszek nazwał polskiego papieża „Papieżem rodziny”. W tym kontekście wymownie brzmią słowa św. Jana Pawła II zamieszczone w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis: „Szczególne wezwanie kieruję do rodzin: niech rodzice, a zwłaszcza matki, umieją hojnie ofiarowywać Panu swoich synów, których On powołuje do kapłaństwa, niech towarzyszą im z radością na drodze ich powołania, świadomi, że pomnażają i pogłębiają w ten sposób swą płodność jako chrześcijanie i członkowie Kościoła i mogą w pewnym sensie zaznać szczęścia, które stało się udziałem Dziewicy-Matki Maryi: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona» (Łk 1, 42)” (PDV, nr 82).

Natomiast do młodych, we wspomnianej adhortacji, zwrócił się z gorącym apelem: „Bądźcie bardziej podatni na głos Ducha, w głębi waszych serc zechciejcie usłyszeć wielkie wezwania Kościoła i ludzkości, nie lękajcie się otworzyć waszych dusz na powołanie Chrystusa Pana, umiejcie dostrzec pełne miłości spojrzenie, jakim was ogarnia, z entuzjazmem odpowiedzcie na propozycję naśladowania Go całym życiem” (PDV, nr 82).

2. Wezwanie do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za powołanych do służby Bożej w Kościele świdnickim

Drodzy diecezjanie! Jako pasterz Kościoła świdnickiego chciałbym powyższe słowa św. Jana Pawła II powtórzyć zarówno młodym naszej diecezji, ich rodzinom, jak i wszystkim diecezjanom. To także tu, w diecezji świdnickiej, potrzeba nam nowych kapłanów, nowych sióstr zakonnych, powołanych przez Pana, aby w sposób szczególny byli znakiem Jego miłości, objawianej w posłudze słowa, sakramentów świętych, posłudze pasterskiej i posłudze miłosierdzia.

Dziś, z racji rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o powołania, proszę szczególnie o modlitwę za wszystkich powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.

Polecam również waszym modlitwom 11 diakonów naszego Seminarium, którzy w sobotę 24 maja o godz. 10.00 w katedrze świdnickiej przyjmą święcenia prezbiteratu. Serdecznie zapraszam na tę uroczystość.

Pragnę przy tej okazji w imieniu własnym oraz w imieniu Księdza Rektora, Księży Przełożonych i Kleryków naszego Seminarium w Świdnicy, wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarą wspierają świdnicki „dom powołanych”. Dziękuję księżom proboszczom i wikariuszom, siostrom zakonnym, katechetom, członkom Towarzystwa Przyjaciół oraz diecezjanom i dobrodziejom za wszelką dobroć okazaną tej szczególnej wspólnocie, będącej „źrenicą oka” naszego Kościoła.

3. Troska rodziny diecezjalnej o kapłanów seniorów

W Niedzielę Dobrego Pasterza wspomnijmy  również wszystkich duszpasterzy, których spotkaliśmy na drodze naszego życia; tych, którzy udzielali nam sakramentów świętych, którzy nas katechizowali. Wielu kapłanów, którzy ciężko pracowali w duszpasterstwie, jest już w podeszłym wieku; są schorowani i zmęczeni. Dlatego Drodzy Diecezjanie, proszę Was o modlitwę za tych wszystkich kapłanów, którzy służyli przez wiele lat na terenie naszej diecezji, a dziś przeszli na kapłańską emeryturę.

Pragnę przypomnieć, że kapłani wiek emerytalny osiągają po skończeniu 75. roku życia. Warto nadmienić, że do 1989 roku duchowni nie mieli możliwości korzystania z ubezpieczenia społecznego, dlatego sytuacja materialna wielu z nich jest trudna. Dlatego jako jedna rodzina, której na imię Diecezja Świdnicka, musimy wspólnie zatroszczyć się o naszych drogich kapłanów emerytów.

Wyrazem naszej troski o kapłanów seniorów jest Dom Księży Emerytów w Świdnicy, znajdujący się przy ulicy Kotlarskiej 17, wyremontowany staraniem duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji. Remont budynku przeprowadzono ze środków własnych diecezji świdnickiej oraz z ofiar składanych przez wszystkich księży pracujących na jej terenie. Pragnę wam, Drodzy Kapłani i Diecezjanie, podziękować za ofiary, które już przeznaczyliście na ten cel i które pragniecie przeznaczyć w przyszłości.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry! W tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia naszej diecezji. Dziękujemy Bogu za wszystkie liczne dzieła, jakie udało nam się zrealizować w naszym świdnickim Kościele. Doświadczyliśmy przez te lata licznych znaków Bożej Opatrzności i Bożej łaski, a także ludzkiej życzliwości i hojności. Prośmy więc także w dzisiejszą niedzielę, by Jezus zmartwychwstały był dla nas dalej Dobrym Pasterzem, a my, byśmy byli jak najlepszymi Jego owcami, by napełniał nas obfitymi darami Ducha Świętego na chwałę Boga i pożytek ludzi. Amen.

Wasz biskup
Ignacy Dec

2014.05.04 - 3 niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie 04.05.2014

3 niedziela Wielkanocna

 

 1. Dzisiaj zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią po każdej Mszy zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na potrzeby CARITAS Diecezji Świdnickiej.

  Prosimy o zorganizowanie tej zbiórki następujące grupy parafialne:

  7.30 – Żywy Różaniec,

  10.00 – Bractwo św. Józefa,

  11.30 – Katecheci

  13.00 – Odnowa w Duchu Świętym,

  17.00 – Rada duszpasterska

  21.00 – Ministranci

 2. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30 będziemy przeżywać Pierwszą Rocznice Komunii Świętej.

 3. Od dzisiaj do końca sierpnia w każdą niedzielę będzie odprawiana Msza Święta o godzinie 21.00

 4. Dzisiaj o godz. 18.00 w naszej Bazylice zapraszamy na „Tryptyk Rzymski” - poemat o człowieku malowany słowem Papieża poety. Wystąpią Dariusz Wójcik – bas, Jacek Szymański – tenor, Maciej Ingielewicz – organy.

 5. Trwa miesiąc maj, miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych. W dni powszednie nabożeństwa majowe pół godziny przed wieczorną Mszą świętą czyli o godzinie 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.

 6. W piątek (02.05.2014) na obiektach OSIR odbył się diecezjalny turniej ministrantów w piłkę nożną. W turnieju wzięły udział 24 drużyny z całej naszej diecezji. Drużyna ministrantów naszej parafii zajęła II miejsce. Gratulujemy

 7. Przed świętami dla Liturgicznej Służby Ołtarza zakupione nowe stroje liturgiczne (15 alb wraz z cingulami, 15 komż). Koszt zamówienia wyniósł 2800 zł. Z kopert na cele inwestycyjne na ten cel przeznaczono 1000 zł, pozostałą sumę pokryto z „funduszu ministranckiego” (z ofiar jakie ministranci otrzymują podczas wizyty kolędowej)

 8. W najbliższy czwartek po wieczornej Mszy Świętej – spotkanie przyjaciół Radia Maryja

 9. W sobotę Mszą o godz. 06.30 w kościele św. Barbary rozpocznie się Jerycho Różańcowe. W tym dniu nie będzie Mszy rannej w Bazylice

 10. Odwiedziny chorych:

 • Ks. Tomasz – w piątek i w sobotę (9 i 10 maja)

 • Ks. Łukasz – w piątek i w sobotę (9 i 10 maja)

 1. W przyszłą niedzielę w naszej Parafii będziemy przeżywać Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym dniu z racji Uroczystości Msza święta rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 11.00.

 • Spowiedź dla dzieci w sobotę 10.05.2014 od godziny 12.00

 • Jutro w poniedziałek (05.05.2014) o godzinie 18.30 spotkanie organizacyjne dla Rodziców

 1. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Są nowe numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego, jest także Mały Gość Niedzielny. Można również nabyć pamiątki z okazji Pierwszej Komunii Świętej oraz Rocznicy Komunii Świętej

 2. Zapowiedzi przedślubne:

zapowiedź pierwsza:

 • Krystian KAZIMIERCZAK ze Strzegomia i Ewa KUCZERKA z Granicznej

 • Adam MATUSZAK ze Strzegomia i Sonia KONDZIAŁKA ze Szczawna – Zdrój

 • Tomasz PACZOS i Sylwia BIZOŃ – oboje ze Strzegomia

 • Tomasz TARANEK i Kornelia RUTECKA – oboje ze Strzegomia

zapowiedź druga:

 • Arkadiusz HUCAŁ ze Strzegomia i Anna KOPCIUCH z Międzyrzecza

--- --- ---

Komunikat Księdza Biskupa

Umiłowani Diecezjanie,

w minioną niedzielę cieszyliśmy się kanonizacją dwóch papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII.  Zarówno będąc na Watykanie czy też w swoich domach przed telewizorami czuliśmy wielką radość, że Papież Franciszek ogłosił świętym Kościoła naszego Wielkiego Rodaka. Bądźmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że za naszego życia dane nam było doczekać tak niezwykłego dnia w historii Kościoła i naszej Ojczyzny.  Naszą radość z daru kanonizacji Jana Pawła II chcemy wyrazić wspólnie, w czwartek, 8 maja, w dzień naszego diecezjalnego odpustu, kiedy przypada uroczystość św. Stanisława.

Dlatego, zapraszam Was drodzy, przybądźcie licznie tego dnia do Świdnicy byśmy mogli jako rodzina diecezjalna wyśpiewać nasze dziękczynne Te Deum laudamus za dar kanonizacji. Nasze obchody rozpoczną się o godz. 17.00 od uroczystych nieszporów w kościele pw. św. Józefa, następnie z relikwiami św. Stanisława i św. Jana Pawła II, procesyjnie przejdziemy do katedry, gdzie o godz. 18.00 uroczystej Mszy św.  przewodniczyć będzie i homilię wygłosi JE ks. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Po zakończeniu Mszy św. dokonamy  na placu przed katedrą odsłonięcia i poświęcenia pomnika św. Jana Pawła II. Następnie ok. godz. 19.45 rozpocznie się koncert zespołu TGD (Trzecia Godzina Dnia) z udziałem Mieczysława Szcześniaka.

Drodzy, licząc na Wasze przybycie na diecezjalne dziękczynienie za kanonizację z serca błogosławię.

+Ignacy Dec

Biskup Świdnicki

Proszę by parafie, grupy formacyjne zabrały ze sobą swoje sztandary.
Poczty sztandarowe proszone są o przybycie do kościoła św. Józefa najpóźniej o godz. 17.15.

Msze Święte

Niedziele i święta

7.30, 10.00, 11.30,
13.00, 17.00

W miesiącach lipiec-sierpień nie ma Mszy św. o godz. 13.00.

9.00 - w Kaplicy w Tomkowicach

Poniedziałek-Sobota

6.30, 18.00

(w okresie zimowym o 17.00) 

Kancelaria

Poniedziałek, Środa

16.00-17.30

(w okresie zimowym
w godz. 15.00-16.30) 

Sobota

8.00-9.00

(poza I sobotami miesiąca) 

Wirtualny Spacer po Bazylice w Strzegomiu

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu 2012

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

  Akceptuję pliki cookies z tej strony.