Dane kontaktowe

Zobacz galerię

numerykont3

Ofiary na cele inwestycyjne parafii (BNP Paribas):
62 2030 0045 1170 0000 0282 9650

Wpłaty ogólne (Bank Spółdzielczy w Jaworze o/Strzegom):
78 8647 1046 0007 0973 2005 0001

Bractwo św. Józefa

Bractwo św. Józefa przy Parafii Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu powstało 22 czerwca 2002 roku z inicjatywy ks. Prałata  Stanisława Siwca, pod kierownictwem ks. dr hab. Władysława Bochniaka. W chwili założenia, bractwo liczyło 19 braci. W trakcie jego prawie dziesięcioletniej działalności w jego strukturze zachodziły zmiany, m. in. 3 braci odeszło do wieczności. W chwili obecnej możemy pochwalić się 15 członkami bractwa, na których czele stoi zarząd składający się z: przewodniczącego –  Bronisław Kuleba,  vice przewodniczącego – Stanisław Szałecki, kronikarza –  Janusz Repelowski, skarbnika – Wacław Szymański.

Historia Bractwa sięga XVII wieku, kiedy to cysterski opat klasztoru w Krzeszowie Bernard Rosa, sam będąc wielkim czcicielem postaci Opiekuna Zbawiciela, założył 19 marca 1669 roku Bractwo św. Józefa. Szybko zyskało popularność nie tylko na Śląsku, ale w całej Europie. Głównym celem krzeszowskiego Bractwa było: szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa, troska o rozszerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny. Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali, przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych.

W chwili przejęcia Śląska pod panowanie Prus, przystąpiono do likwidacji zakonów i tym samym Krzeszowskie Bractwo św. Józefa przestało istnieć. Było to w roku 1810. Reaktywacja nastąpiła 185 lat później przez pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka w dniu 19 marca 1995 roku. Bractwo działa na podstawie Statutu Bractwa. Delegatem Księdza Biskupa sprawującym opiekę nad Bractwem wówczas był Rektor Bractwa – ks. infułat Władysław Bochnak – proboszcz parafii katedralnej. Centrum duchowości nadal znajduje się w kościele pw. Św. Józefa w Krzeszowie.

Obecne cele nawiązują do tych, które były realizowane kilka wieków temu, czyli m. in. szerzenie kultu św. Józefa i naśladowanie go przez dążenie do rozwoju życia wewnętrznego i do wypełniania woli Bożej w każdej sytuacji życia; obrona godności człowieka i stawanie w obronie życia ludzkiego od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci; niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i moralnych; wspieranie Kościoła w wychowaniu dzieci i młodzieży, opierając się na zasadach moralności chrześcijańskiej; przyczynianie się do znajomości katolickiej nauki społecznej.

Członkowie Bractwa noszą specjalne aksamitne stroje tj. toga i biret oraz medal z wizerunkiem św. Józefa. Bracia codziennie, w różnych intencjach odmawiają Koronkę do św. Józefa, rozważając jego radości i cierpienia, kontemplując jego życie.

Nasi Bracia oprócz pełnienia służby modlitewnej pomagają także w pracach przy Parafii (m. in. podczas budowy Grobu Bożego, czy Szopki Bożonarodzeniowej), opiekują się Krzyżem Milenijnym, służą przy ołtarzu w trakcie Eucharystii, czytają Słowo Boże, wzbogacają swoją obecnością każdą procesję i ważne wydarzenie w Kościele, uroczystości w Parafii. Zawsze są blisko i można  polegać na ich obecności, a wszystkie wydarzenia, w których uczestniczą pięknie opisują i ilustrują w swojej kronice, która ma już dwie części i ciągle zapełniają się jej kolejne karty. Poza tym w ciągu roku, biorą udział w wielu zjazdach, skupieniach modlitewnych, rekolekcjach i czuwaniach. 

Członkiem Bractwa może zostać każdy katolik cieszący się dobrą opinią, żyjący według zasad wiary katolickiej. Każdy nowo przyjęty członek Bractwa zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w Krzeszowie. 

Msze Święte

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

7.30 | 9.00 | 10.00

11.30 | 13.00 | 17.00

9.00 - kościół w Tomkowicach


W miesiącach lipiec-sierpień: 

nie ma Mszy św. o godz. 13.00

W miesiącach czerwiec-sierpień:

dodatkowa Msza św. o godz. 21.00

 


 PONIEDZIAŁEK - SOBOTA

6.30 | 18.00

(w okresie zimowym o 17.00

(od 28.12.20 do 01.02.21 o 15.00

Wirtualny Spacer po Bazylice w Strzegomiu

kragbutton

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa Inter Promotion | © Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu 2012

Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

  Akceptuję pliki cookies z tej strony.